IMMOBILIARIA

  • Valoració gratuïta de tot tipus d’immobles 
  • Compra-venda d’immobles 
  • Assessorament immobiliari financer 
  • Compra directa d’immobles 
  • Implicacions fiscals en les operacions immobiliàries 
  • Tramitació d’hipoteques