ÁREA LABORAL

Asesoramiento y auditoría laboral para comprobar que tanto a nivel salarial como de seguridad social la empresa se encuentra dentro de las obligaciones legales.

Gestió nòmines i Seguretat Social

 

Altes / baixes de treballadors, bonificacions etc.

Confecció fulls de salari, actualitzacions de conveni, regularització trimestral i

tancament anual de retencions, embargaments salarials i qualsevol incidència salarial en les

nòmines, així com generació de l’quadrant mensual d’hores per als contractes a

temps parcial a omplir per part de client.

Sistema RED, (Remissió Electrònica de Dades)

 

Preparació i presentació a través d’el Sistema Xarxa de les Assegurances Socials mensuals, tramitació dels parts d’alta, baixa i confirmació en processos d’Incapacitat Temporal.

Enviament mensual de fitxer de Conceptes retributius Abonats (CRA).

Planificació laboral i Assessorament

 

Col·laboració en la definició i control de la política laboral de la Companyia, a través del coneixement de les operacions, tipus de contractes i modificacions legals d’ordre laboral.

Assessoria “on line” telefònica en l’àmbit laboral, acomiadaments, ERO i ERTO, Amonestacions, Inspeccions de treball, Contractes d’alta direcció, Prestacions de Seguretat Social, Jubilacions, Incapacitats …